Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 deelnemers  baten & lasten  dekkingsgraad indexatie  beleggingen  website fonds

 

  

 

  

Indexatie 2001-2016

 Click op regel voor andere grafiek en op koptekst om te sorteren
      naam fonds; aantal gepensioneerden; indexatie; ambitie
 
 
  Disclaimer