Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 deelnemers  baten & lasten dekkingsgraad  indexatie  beleggingen  website fonds

 

  

 

  

Dekkingsgraad 2014

 Click op regel voor andere grafiek en op koptekst om te sorteren
 naam; aantal gepensioneerden; verplichtingen; dekkingsgraad
 
 
  Disclaimer