Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 deelnemers baten & lasten  dekkingsgraad  indexatie  beleggingen  website fonds

VERPLICHTINGEN
2012    € 290.733 miljoen
2013    € 283.141 miljoen

 

    
Lasten
Pensioenuitkeringen
€ 8.757,0 miljoen (3,0%)
 
Overig
€ -689,0 miljoen
 
Mutatie voorziening
pensioenverplichting
€ -7.592,0 miljoen (-2,6%)

 

    

PPW = Gemiddelde premie per werknemer
PPG = Gemiddeld pensioen per gepensioneerde
P. = Premiepercentage       U. = Uitkeringspercentage

 Click op regel voor ander fonds en op koptekst om te sorteren
 
 
  Disclaimer