Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           

65plus-gat

is de periode tussen uw 65ste verjaardag en het moment dat u uw eerste AOW ontvangt

Het 65plus-gat
De periode tussen uw 65ste verjaardag en het moment dat u uw eerste AOW ontvangt, wordt het 65plus-gat genoemd. Een grote groep, die nu een VUT-regeling of andere vroegpensioen regeling krijgt, kan in de problemen komen. Deze regelingen stoppen namelijk met uitkeren op de 65e verjaardag. Bij veel pensioenfondsen is het mogelijk om eerder of later dan de 65e verjaardag met pensioen te gaan. De hoogte van de AOW-uitkering is fiscaal solidair zoals uit de berekeningen blijkt.

Berekeningen
Uitgangspunt voor deze berekeningen is iemand die op zijn 65e wil stoppen met werken en zijn werkgeverspensioen op zijn 65e laat ingaan.

  • Eerst zijn de lasten berekend over de AOW gat periode als de regering de AOW-leeftijd niet zou hebben verhoogd. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de heffingskortingen, volksverzekeringstarieven en belastingtarieven van 2013 voor mensen ouder dan de AOW-leeftijd. Ook is rekening gehouden met 5,65% bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over maximaal €50.853.
  • Daarna zijn de lasten berekend over het werkgeverspensioenen gedurende de AOW-gat periode. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de heffingskortingen, volksverzekeringstarieven en belastingtarieven van 2013 voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd. Ook hier is rekening gehouden met 5,65% bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) over maximaal €50.853.
  • De berekeningen zijn gebaseerd op de Inkomstenbelasting en niet op de Loonbelasting.
  • Er wordt geen rekening gehouden met eventuele persoonsgebonden aftrekposten.
  • De maandbedragen zijn inclusief de vakantietoeslag.

De overbruggingsregeling van de SVB
De overbruggingsregeling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is met name bedoeld voor de lagere inkomens. U komt hiervoor in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw totale pensioeninkomen (opgebouwd bij pensioenfondsen) is niet meer dan 150% van het bruto wettelijk minimumloon. Dat is € 2.204 bruto per maand, exclusief vakantiegeld.
  • Op 1-1-2013 ontving u een keuze- deeltijd- of ander pensioen, een VUT-,  FPU- of UGM-uitkering.
  • U voldoet aan de partner- en vermogenstoets. Een eigen woning en pensioenvermogen tellen hierbij overigens niet mee. Meer informatie hierover vindt u op de site van SVB.

Wat houdt de SVB-overbruggingsregeling in?
Om het tijdelijk AOW-gat op te vangen, is vanaf 1 januari 2013 de voorschotregeling van kracht. Deze voorschotregeling is een renteloze lening die u moet terugbetalen. Iedereen kan gebruikmaken van deze regeling. In de loop van 2013 wordt de voorschotregeling vervangen door de overbruggingsregeling. Dit is een kosteloze regeling. Als u hiervoor in aanmerking komt, hoeft u dus niets terug te betalen. Omdat het tot het najaar 2013 duurt voordat de SVB de regeling daadwerkelijk heeft doorgevoerd, kunt u tot die tijd gebruikmaken van de voorschotregeling.

Verbetering regeling door Mondriaanakkoord van 11 april 2013

Er komt een betere overbruggingsregeling voor mensen die al gestopt zijn met werken en getroffen worden door de verhoging van de AOW-leeftijd. Hun inkomensachteruitgang wordt gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon per persoon en tot 300 procent voor een huishouden. Meer informatie kunt u hier vinden. "Wijzer in geldzaken" heeft een rekenhulp gebouwd die u hier kunt vinden.